Wat is Community Genetics en Public Health Genomics?

Community genetics wordt gedefinieerd als de toepassing van de medische genetica in de algemene populatie.

Doel van community genetics is om de voordelen van genetica voor de samenleving te maximaliseren en de nadelige effecten te minimaliseren. Vaak is er bij community genetics geen sprake van een vraag van een patiënt, maar veeleer van een activiteit of aanbod vanuit de gezondheidszorg. Tot de activiteiten van community genetics behoren genetische screening (bijvoorbeeld screening van pasgeborenen), genetische educatie, preconceptionele advisering, genetica in de eerstelijns gezondheidszorg, kwaliteit van genetische zorg en monitoring.

Steeds vaker worden genomics technieken toegepast, of worden dergelijke toepassingen ontwikkeld. Dit betekent dat de genetisch analyse niet beperkt blijft tot één specifiek gen of mutatie, maar dat het hele genoom betrokken wordt in de analyse. Dit betekent dat er in de praktijk een overlap is tussen de begrippen community genetics en public health genomics (=de verantwoorde en effectieve vertaling van op genoom gebaseerde kennis en technologie ten behoeve van de volksgezondheid).