Links


Zeldzame ziekten www.orphanet.org

Stichting Federatie voor Medisch Wetenschappelijke Verenigingen www.fmwv.nl

NPHF Federatie voor Gezondheid www.nphf.nl

Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) www.nvhg-nav.nl

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) www.vkgn.org

Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) www.vkgl.nl

VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningenwww.vsop.nl

Erfocentrum www.erfelijkheid.nl

Nederlands Congres Volksgezondheid www.ncvgz.nl

EUROCAT registratie www.eurocatnederland.nl

European Surveillance of Congenital Anomalies wwww.eurocat-network.eu

International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems www.icbdsr.org

Newsletters over de impact van genetisch onderzoek op preventie en public health:
Center of Disease Control, USA www.cdc.gov/genomics

Community Genetics Network International Multidisciplinary Newsletterwww.vumc.com/branch/community-genetics/newsletter

PHG Foundation, UK www.phgfoundation.org