Links

 

ELSI service desk www.elsi.health-ri.nl

Erfocentrum www.erfelijkheid.nl

EUROCAT registratie www.eurocatnederland.nl

European Surveillance of Congenital Anomalies www.eurocat-network.eu

International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems www.icbdsr.org

Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) www.nvhg-nav.nl

NPHF Federatie voor Gezondheid www.nphf.nl

Newsletters over de impact van genetisch onderzoek op preventie en public health:
Center of Disease Control, USA 
www.cdc.gov/genomics

PHG Foundation, UK www.phgfoundation.org

Stichting COREON (Commissie regelgeving onderzoek) https://www.coreon.org/

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) www.vkgn.org

Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) www.vkgl.nl

VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen www.vsop.nl

Zeldzame ziekten www.orphanet.nl