Links


Forum Biotechnologie en Genetica www.forumbg.nl

Zeldzame ziekten www.orphanet.org

Centre for Society and the Life Sciences www.society-lifesciences.nl

Regieorgaan Genomics www.genomics.nl

Stichting Federatie voor Medisch Wetenschappelijke Verenigingen www.fmwv.nl

NPHF Federatie voor Gezondheid www.nphf.nl

Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) www.nvhg-nav.nl

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) www.vkgn.org

De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties (VSOP) www.vsop.nl

Erfocentrum www.erfelijkheid.nl

Nederlands Congres Volksgezondheid www.ncvgz.nl

EUROCAT registratie www.eurocatnederland.nl

European Surveillance of Congenital Anomalies wwww.eurocat-network.eu

International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems www.icbdsr.org

Newsletters over de impact van genetisch onderzoek op preventie en public health:
Center of Disease Control, USA www.cdc.gov/genomics

Public Health Genetic Unit, UK www.phgu.org.uk/whats_new.html

NACGG onderschijft de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (KNMG) www.knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Multidisciplinaire-Richtlijn-Preventief-Medisch-Onderzoek-2013