Lid worden

Wij nodigen u uit lid te worden van de NACGG voor slechts 30 Euro per jaar.

Leden krijgen 50% reductie op de toegangsprijs voor de jaarlijkse voordrachtendag en workshops. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap, schriftelijk, voor het eind van het verenigingsjaar. Betaling geschiedt middels een u toegestuurde brief met verzoek tot betaling.

Als u lid wilt worden kunt u bij het secretariaat een inschrijfformulier opvragen. Daar kunt u ook terecht voor informatie of adreswijzigingen.