Leo ten Kate Innovatieprijs en Talentprijs

Leo ten Kate Innovatieprijs

Jaarlijks wordt door de NACGG de Leo ten Kate Innovatieprijs uitgereikt. In 2020 is besloten om deze prijs te vernoemen naar de oprichter van de vereniging, prof. dr. Leo ten Kate. De prijs wordt toegekend aan een talentvolle onderzoeker, onderzoeksgroep of ander initiatief die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht heeft gegeven aan community genetics en/of public health genomics. De NACGG Leo ten Kate Innovatieprijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro.

Leo ten Kate Talentprijs

Sinds 2022 wordt naast de innovatieprijs ook jaarlijks door de NACGG de Leo ten Kate Talentprijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een veelbelovende onderzoeker, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht geeft aan community genetics en/of public health genomics. De NACGG Leo ten Kate Talentprijs wordt uitgereikt op de jaarlijkse najaarsbijeenkomst, ging in 2022 naar Karuna van der Meij en in 2023 naar Karin van der Tuin.

Voordragen?

NACGG leden kunnen onderzoekers, onderzoeksgroepen of initiatieven bij de jury voordragen (via secretaris@nacgg.nl). Daarnaast zal de jury kandidaten selecteren uit de ingezonden abstracts voor de wetenschappelijke bijeenkomst (Najaarsbijeenkomst).

Winnaars Innovatieprijs:

Cor Oosterwijk (VSOP) neemt de Leo ten Kate innovatieprijs in ontvangst van Terry Vrijenhoek

Irene van Langen neemt de Leo ten Kate innovatieprijs in ontvangst van Mirjam Plantingal

Lidewij Henneman neemt de Leo ten Kate innovatieprijs in ontvangst van Rachèl van Schendel

De allereerste “NACGG Leo ten Kate innovatieprijs” is in 2020 uitgereikt aan professor Martina Cornel, hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics. Martina is zowel nationaal als internationaal zeer betrokken bij het vakgebied en een aanjager om te zorgen dat innovaties ook daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd worden. Ook weet zij actuele vraagstukken te agenderen op onderzoeks- en beleidsagenda’s. Zij zoekt verbinding met het veld door een actieve rol, bijvoorbeeld als voorzitter van diverse landelijke commissies. Internationaal was zij jarenlang voorzitter van de Public and Professional Policy Committee (PPPC) van de European Society of Genomics.

De “NACGG Leo ten Kate innovatieprijs” is in 2020 ook uitgereikt aan onderwijsinnovator Marc van Mil! Marc zet zich in om genetica bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Hij weet op heldere wijze uit te leggen wat de hypes en hopes zijn van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de genetica. Met zijn televisie-optredens en publiekslezingen weet hij een groot publiek te bereiken. Hij was onder andere te zien in de programma’s “Klokhuis” en “Dokters van Morgen” en gaf lezingen op Lowlands. Hij maakt gebruik van het publieke debat voor innovatie van zijn onderwijs. In 2017 was hij landelijk docent van het jaar.

Annelien Bredenoord neemt de innovatieprijs in ontvangst van Klaas Dolsma

De NACGG innovatieprijs 2017 is uitgereikt aan bioethica Annelien Bredenoord, al vele jaren onvermoeibaar actief op het terrein van de Community Genetics. Annelien weet ethische vraagstukken rond nieuwe technologische ontwikkelingen op heldere wijze toe te lichten, bijvoorbeeld als het gaat om genoom-brede sequencing, gene-editing en organoids. Ook weet zij een groot publiek te bereiken, zoals via de media en publiekslezingen en is zij te zien in Museum Boerhaave. Daarnaast adviseert zij via vele commissies over medisch-ethisch beleid.

Martina Cornel reikt innovatieprijs 2016 uit aan Hermien de Walle, registratieleider Eurocat

De innovatieprijs ging in verenigingsjaar 2016/2017 naar Eurocat. Eurocat verzorgt al meer dan 35 jaar de registratie over aangeboren aandoeningen in Noord-Nederland. De registratie is een nauwkeurige en zeer betrouwbare bron van gegevens in Nederland van inmiddels zo’n 16.000 kinderen. Ook in Europees verband is Eurocat zeer actief. De NACGG onderschrijft het belang van registraties zeker ten aanzien van het bevorderden van gezonde zwangerschappen in de toekomst. Deze prijs kan gezien worden als oeuvre prijs. De NACGG hoopt dat Eurocat nog vele jaren mooi onderzoek doet en innovatieve bevindingen oplevert binnen de community genetics naar de oorzaken van het ontstaan van aangeboren aandoeningen.

Joyce Browne neemt de innovatieprijs in ontvangst van Petra van Overveld

De innovatieprijs ging in verenigingsjaar 2015/2016 naar Joyce Browne. Joyce richt zich met haar onderzoek op de problematiek rond zwangerschap binnen de laag- en midden inkomenslanden. Joyce zoekt daarbij naar innovatieve mogelijkheden binnen de publieke gezondheid en heeft oog voor de lokale en nationale inrichting van een land (klik hier voor haar presentatie). De NACGG ziet veel mogelijkheden voor een uitbreiding van dergelijke projecten richting de community genetics en ziet deze prijs daarom tevens als aanmoediging voor haar onderzoek op dit terrein ten bate van laag- en midden inkomenslanden.

Pascal Borry neemt de innovatieprijs in ontvangst van Martina Cornel

In het verenigingsjaar 2014/2015 is de NACGG innovatieprijs uitgereikt aan Pascal Borry. Pascal houdt zich bezig met ethische vraagstukken die gerelateerd zijn aan, onder andere, de invoering van genoomwijde sequencing, genetisch testen van kinderen en direct-to-consumer genetische testen. Hij weet deze thematiek op innoverende wijze uit te leggen aan een breed publiek en publiceert in top-tijdschriften. Ook zoekt hij in zijn projecten vaak de samenwerking op met andere universiteiten, andere wetenschappelijke disciplines, maar volgt hij ook ongebaande paden zoals die naar het cartoonfestival in Knokke-Heist.

Antina de Jong neemt de innovatieprijs in ontvangst van Leo ten Kate

De NACGG innovatieprijs ging in het verenigingsjaar 2013/2014 naar Antina de Jong voor haar mooie en gedegen onderzoek over de ethische aspecten ten aanzien van prenatale screening. De prijs is De jong onder andere toegekend omdat zij de kunst verstaat van niet alleen complexe materie helder neer te schrijven voor 'gelijkgestemde' onderzoekers in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, maar zij is ook in staat om haar onderzoeksresultaten duidelijk te verwoorden voor een breder publiek.