Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geëigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Save the Date

Let op: Op vrijdag 25 juni  2021 organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar voorjaarsbijeenkomst *ONLINE*.

Het onderwerp van deze voorjaarsbijeenkomst is: De waarde van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de genetica. De ontwikkeling van PGO’s zal belicht worden vanuit juridisch, zorg, onderzoek en patiënt perspectief. Klik hier voor het programma en de inschrijflink