Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geƫigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Najaarsbijeenkomst - 25 november (Utrecht)

Op 25 november aanstaande organiseren we onze najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics. Dit wordt gedaan aan de hand van een gastspreker en korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Talentprijs 2022 voor aanstormende talenten worden uitgereikt.

U kunt zich nog steeds inschrijven!

Sprekers:

De bespreking is in het Nederlands. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

Vooraf aan de bijeenkomst wordt van 12.00-13.00 uur de ALV gehouden. Alle NACGG leden zijn hierbij van harte welkom.

Aanmelden voor de bijeenkomst en de ALV kan via het inschrijfformulier

Locatie: Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT in Utrecht