Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geƫigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Voorjaarsbijeenkomst: 25 april 2024 13.00-17.00uur

Op 25 april aanstaande organiseren we onze jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, dit keer op Wereld DNA dag. De voorjaarsbijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics.

Het Thema is dit keer is:"DNA Technologie; Samen Bouwen aan Duurzame en Verantwoorde Toegang voor de Nederlandse Bevolking". Uitgangspunt zijn hierbij de eerder door het veld geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden voor verantwoorde toepassing van DNA-technologie, beschreven in een recent RIVM-rapport. Het doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk te discussiƫren over acties en rollen gebaseerd op onze eigen beleidsplannen en verwachtingen van anderen, inclusief die van het NACGG. Praat je hierover ook mee?

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Innovatie Award 2024 worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor iemand of een organisatie die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht hebben gegeven aan community genetics en/of public health genomics. Wil je iemand hiervoor nomineren? Dat kan door een mail te sturen naar: secretaris@nacgg.nl 

Inschrijven kan vanaf nu via het aanmeldformulier. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN. We zien u graag op 25 april!