(Verre) toekomstige ontwikkelingen in de genetica: Wat komt er op ons af?

 

Vrijdag 23 juni 2016, Stadskasteel Oudaen, Utrecht

De ontwikkelingen in de genetica gaan razendsnel en de toepassingen worden steeds goedkoper. Niet alleen binnen de klinische genetica maar ook daarbuiten wordt genetica steeds vaker toegepast. Zo is het mogelijk om snel en goedkoop het menselijk genoom in kaart te brengen, niet alleen voor patiënten maar ook voor gezonde personen die meer willen weten over hun risico op ziekte. Genetica speelt in toenemende mate een rol in personalized medicine, zoals farmacogenetica. Met genoom editing kunnen ziekten worden genezen, maar ook embryo's gemanipuleerd. Vroegtijdige ontdekking van genetische afwijkingen bij de foetus kan in sommige gevallen al leiden tot behandeling voor de geboorte. Wat staat ons nog te wachten? Nieuwe ontdekkingen leiden tot soms verregaande beloften voor onderzoek, diagnostiek en behandeling. Wat is reëel?


Over deze en andere vragen rondom (verre) toekomstige ontwikkelingen in de genetica ging deze NACGG-voorjaarsbijeenkomst.

Programma

13.00    Inloop (koffie en thee)

13.30    Opening

Dr. Lidewij Henneman, voorzitter NACGG

13.35    Genetica en Utopia

Prof. dr. Pascal Borry, KU Leuven

14.00    Personalized medicine met farmacogenetica

Dr. Jesse Swen, LUMC

14.25    Designing babies through gene editing: science or science fiction

Prof. dr. Cecile Janssens, Emory Atlanta

14.50    Theepauze

15.20    Foetale therapie voor Down syndroom: ethische exploratie

Prof. dr. Guido de Wert, Universiteit Maastricht

15.45    Debat o.l.v. Terry Vrijenhoek, UMC Utrecht

16.45    Afsluiting