Agenda

De NACGG organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn onder meer bedoeld voor het uitwisselen van actuele ontwikkelingen in onderzoek. De aankondigingen volgen hier op de website. Een overzicht en verslagen van voorgaande bijeenkomsten is te vinden in het archief.Voorjaarsbijeenkomst van de NACGG. Genetica in de levensloop: de patiënt centraal?

In verschillende fases van ons leven kunnen we worden geconfronteerd met de vraag of we ons DNA willen laten onderzoeken op erfelijke ziekten. Soms is daar een directe aanleiding voor, zoals een ontwikkelingsachterstand bij een kind of erfelijke vormen van borstkanker in de familie, maar dat hoeft niet. De overheid biedt in elke levensfase diverse vormen van screening aan, zoals de neonatale screening aan pasgeborenen en hun ouders. In Noord-Nederland worden door Eurocat alle aangeboren aandoeningen geregistreerd om onderzoek te kunnen doen naar risicofactoren. Een voorbeeld daarvan zijn de onderzoeken naar kennis over en gebruik van foliumzuur.

Ondertussen schrijdt het debat over de invloed van de genen ten opzichte van de invloed van de omgeving en opvoeding onverminderd voort. Het is bekend dat het risico op borstkanker zowel door genen als andere risicofactoren beïnvloed wordt. De omgeving blijkt de menselijke genetische opmaak zelfs te kunnen beïnvloeden. Genen kunnen door signalen van buiten op een lager of hoger pitje worden gezet. Zo lijden mensen die vlak na de Hongerwinter zijn geboren vaker aan het zogenoemde metabool syndroom. Welke gevolgen heeft dit voor de genetica en de 'patiënt'?

Tijdens deze bijeenkomst worden vier vormen van DNA-onderzoek tijdens de levensloop nader belicht door discussie met het publiek aan de hand van een introductie op het thema door vier sprekers: Hoe zetten we hierbij de patiënt centraal?

Datum: Vrijdag 23 juni 2017

Tijd: 13.00-18.00 uur

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht

Programma: Klik hier voor het programma

Aanmelden: U kunt zich hier online aanmelden, of het aanmeldformulier downloaden en ingevuld mailen naar congres@nacgg.nl