Over de NACGG

Geschiedenis

Op 8 januari 2001 is de Nederlandse Associatie voor Community Genetics (NACG) opgericht. Na de algemene ledenvergadering van 2008 is de naam van de Associatie uitgebreid tot Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

Voor wie?

De NACGG richt zich met haar activiteiten op (verenigingen van) beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de toepassing van de medische genetica in de samenleving. Hiertoe behoren:

De NACGG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) (www.nvhg-nav.nl). Vanuit het NACGG bestuur neemt een afgevaardigde zitting in het NVHG bestuur.