Over de NACGG

Geschiedenis

Op 8 januari 2001 is de Nederlandse Associatie voor Community Genetics (NACG) opgericht. Na de algemene ledenvergadering van 2008 is de naam van de Associatie uitgebreid tot Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG).

Voor wie?

De NACGG richt zich met haar activiteiten op (verenigingen van) beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de toepassing van de medische genetica in de samenleving. Hiertoe behoren:

De NACGG is aangesloten bij de Nederlandse Public Health Federatie (www.nphf.nl). Verder participeert de NACGG in het door de staatssecretaris van VWS ingestelde Forum Biotechnologie en Genetica (www.forumbg.nl) en in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (www.nvhg-nav.nl). Vanuit het NACGG bestuur zijn afgevaardigden aanwezig op de bijeenkomsten van NPHF, het Forum en NVHG.