Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geƫigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


SAVE THE DATE: 25 april 2024 (Stadskasteel Oudaen, Utrecht)

Op 25 april aanstaande organiseren we onze jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, dit keer op Wereld DNA dag. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Innovatie Award 2024 worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor iemand of een organisatie die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht hebben gegeven aan community genetics en/of public health genomics. Wil je iemand hiervoor nomineren? Dat kan door een mail te sturen naar: secretaris@nacgg.nl