Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geƫigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Overlijdensbericht Cecile Janssens

Het NACGG is onder de indruk en aangeslagen door het overlijden van onze enthousiaste, geestige en scherpe oud-voorzitter Cecille Janssens op 8 september. Wij wensen Cecile's naasten veel sterkte.

    


Najaarsbijeenkomst - 25 november (Utrecht)

Op 25 november aanstaande organiseren we onze najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics. Hiervoor worden een aantal ingezonden abstracts geselecteerd voor het geven van een presentatie. U wordt van harte uitgenodigd om ook een abstract in te dienen via het abstractformulier. Daarnaast hebben we een gastspreker, die onze bijeenkomst afsluit. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Talentprijs 2022 voor aanstormende talenten worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovend onderzoeker, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht geeft aan community genetics en/of public health genomics. Het werk van de kandidaat wordt beoordeeld op het innovatieve karakter, de nieuwswaarde en de (wetenschappelijke) kwaliteit. Ook wordt rekening gehouden met de inzet en het enthousiasme van de kandidaat voor dit onderzoeksveld. NACGG leden kunnen kandidaten voor deze Talentprijs bij de jury voordragen via secretaris@nacgg.nl. De inzendtermijn voor de abstracts en het voordragen van een kandidaat voor de Leo ten Kate Talentprijs sluit op 30 september. Wij hopen op een groot aantal inzendingen!