Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geëigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Najaarsbijeenkomst - 29 september 2023 (Stadskasteel Oudaen, Utrecht)

Op 29 september aanstaande organiseren we onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Talent Award 2023 worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovend onderzoeker, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht geeft aan community genetics en/of public health genomics. Het werk van de kandidaat wordt beoordeeld op het innovatieve karakter, de nieuwswaarde en de (wetenschappelijke) kwaliteit. Ook wordt rekening gehouden met de inzet en het enthousiasme van de kandidaat voor dit onderzoeksveld. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Sprekers:

  • Gastspreker: Britta van Beers
  • Pauline Lanting (UMCG)- Implementatie van een preventief farmacogenetisch paspoort in de algemene populatie door hergebruik van onderzoeksgegevens
  • Janita Chen (Radboud Universiteit) - Visualisatie van op AI gebaseerde DNA-interpretatie bij screening van pasgeborenen: een actor-netwerktheoriebenadering
  • Wendy Geuverink (Amsterdam UMC) - Tussen wens en vrees: Een kwalitatieve interviewstudie naar de perspectieven van dragers van een genetische aandoening op kiembaanmodificatie
  • Zoë Claesen (KU Leuven) - Zou de niet-invasieve prenatale test gebruikt mogen worden voor foetale geslachtsbepaling? Perspectieven en ervaringen van zorgprofessionals in België
  • Karin van der Tuin (LUMC) - Bridging the Gap: wetenschap en samenleving verbinden