Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geƫigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


Voorjaarsbijeenkomst - 31 maart 2023 (Utrecht)

Op 31 maartaanstaande organiseren we onze voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics. Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Innovatieprijs 2023 worden uitgereikt.

De bespreking is in het Nederlands. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het inschrijfformulier

Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 in Utrecht

 

Programma:

12.45    Opening Mirjam Plantinga (bestuurslid NACGG), middagvoorzitter

12.50    Els leClerq (TU Delft): Hoe kunnen wij, wetenschappelijke onderzoekers, positieve maatschappelijk impact maken?

13.20    Carla van El (Amsterdam UMC): Overzicht van uitdagingen voor verantwoord gebruik en uitwisseling van genomic data

13.50    Coen van Gool (RIVM): Europa's oplossing voor belemmeringen voor het delen van gegevens

14.20    Pauze

14:50    Susanne Rebers (Health-RI): De ELSI (ethical, legal and societal issues) uitdagingen van het ontwikkelen van een nationale gezondheidsdata-infrastructuur

15.20    Joeri van der Velde (UMCG): Uitdagingen en oplossingen voor het opbouwen van een internationale genoomdata infrastructuur

15:50    Rachel van Hellemondt (Universiteit Leiden): Harde en zachte wet- en regelgeving rondom genomic datagebruik en uitwisseling

16:20    Uitreiking Leo ten Kate innovatieprijs

16.30    Borrel