Home

De Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) heeft tot doel de verantwoorde toepassing van de medische genetica in de samenleving te bevorderen. Dit doel wordt nagestreefd door:

  1. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het bevorderen van publieke voorlichting en discussie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten;
  4. andere voor het doel geëigende middelen.

De NACGG organiseert regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten rond het thema Community Genetics en Public Health Genomics, waaronder workshops en de jaarlijks terugkerende voor- en najaarsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties gehouden die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen.


SAVE THE DATE: VOORJAARSBIJEENKOMST

Op vrijdagmiddag 28 juni organiseert de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG) haar voorjaarsbijeenkomst in Utrecht.

De voorjaarsbijeenkomst vindt plaats in kader van het landelijke project ‘kiembaandialoog’. Dit project, dat tot doel heeft de maatschappelijke dialoog over kiembaanmodificatie te organiseren, is vorige week gestart en de NACGG is één van de deelnemende partijen. Voor meer informatie over het project kiembaandialoog, zie: nos.nl

Verdere informatie over exacte locatie en inschrijfformulier volgt zo spoedig mogelijk!

 

Archief

Voor verslagen van eerdere wetenschappelijke bijeenkomsten klik hier.

 

© 2018 nacgg.nl